Budúci farmaceutickí laboranti bodovali!

11.decembra 2012 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie edukačných grantov Nadácie Zentiva. Na podujatí nechýbali ani študenti odboru farmaceutický laborant Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici.

10 najlepších študentov 3. a 4. ročníka odboru sa ešte v septembri zúčastnilo odborného seminára organizovaného farmaceutickými spoločnosťami Zentiva a Sanofi. Téma seminára bola Voľnopredajné lieky – cesta šetrenia verejných zdrojov . Vybraní študenti mali za úlohu vypracovať seminárne práce na jednu z ôsmich tém.

Z 50 seminárnych prác z celého Slovenska postúpili medzi 15 najlepších aj štyri, ktorých autormi boli budúci farmaceutickí laboranti zo SZŠ BB. Školu v decembri, teda, reprezentovali Zuzana Fujaková a Lenka Tranová s témou Návrh štandardných terapeutických postupov pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu voľnopredajnými liekmi, Eva Marková s témou Konzultačné centrum pre pacientov – jeho využitie v lekárni a Andrej Zátroch s témou Aké sú najžiadanejšie lieky viazané na lekársky predpis, ktoré si pacienti v lekárni žiadajú „bez receptu“.

Z 15 najlepších prác vybrala odborná porota 10, ktorých autori boli odmenení edukačným grantom v hodnote 1 000€. Medzi 10 najlepších prác sa prebojoval aj Andrej Zátroch, ktorý získal edukačný grant.Autor: Andrej Zátroch


↑ Na začiatok stránky