Plavecký kurz 1. ZZ

Plavecký kurz žiakov 1. ročníka študijného odboru zdravotnícky záchranár (pomaturitné kvalifikačné štúdium) sa konal v dňoch 15. - 17. mája 2013 v priestoroch Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Kurz bol zameraný na zdokonalenie záchranárskych zručností v prípade ohrozenia života topiaceho sa človeka. Po absolvovaní základných a rozšírených postupov žiaci ukončili kurz záverečnými skúškami.

Organizáciu kurzu zabezpečovali pedagógovia: Mgr. M. Ďurfinová, Mgr. A. Tauferová, Mgr. M. Ružičková, Bc. J. Šimko, Bc. F. Genšor a Bc. E. Caban.Autor: Mgr. Alexandra Tauferová


↑ Na začiatok stránky