Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Prevencia v škole

V apríli sme sa zamerali na primárnu prevenciu v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Banskej Bystrici. Žiaci III. ročníka sa zúčastnili zaujímavých stretnutí s policajtkou a prokurátorkou a diskutovali na tému obchodovania s ľuďmi. Okrem zaujímavých prezentácií, spotov, hier a propagačných materiálov dostali žiaci cenné rady, ako sa nestať obeťou obchodovania. Pre žiakov je takáto forma prevencie mimoriadne atraktívna a prínosná.

Autor: PaedDr. Ľubica Betková