Studentlab 2019

Dňa 20.11.2019 usporiadala Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola v Ústí nad Labem XXIII.. ročník celoštátnej konferencie zdravotníckych laborantov a laboratórnych asistentov s medzinárodnou účasťou STUDENTLAB 2019.

Prehliadka súťažných aj nesúťažných prác autorov zo zdravotníckych škôl z Prahy, z Plzne, z Olomouca, z Jihlavy, z Českých Budějovíc, z Karlových Varov, z Brna, z Ústí nad Labem, z Trenčína, z Bratislavy a odborníkov z rôznych špecializovaných pracovísk sa konala v kinosále Kultúrneho domu v Ústí nad Labem.

Našu školu reprezentovali žiačky študijného odboru zdravotnícky laborant Dominika Kytková s prácou na tému „Hemostáza pri ochoreniach pečene“ a Anna Mária Uhlárová s témou „Celiakálna sprue“.

Prezentácie študentov boli hodnotené odbornou komisiou zostavenou z odborníkov pracujúcich v klinických laboratóriách.

V konkurencii 17 súťažných prác žiakov z českých a slovenských stredných ale aj vyšších zdravotníckych škôl, naše žiačky nezískali popredné umiestnenie, ale ich práce boli na vysokej odbornej úrovni a dôstojne reprezentovali našu školu.

Autor: Mgr. Zuzana Sámelová
↑ Na začiatok stránky