Svetový deň výživy 2014

Dňa 14.10.2014 sme si na SZŠ v Banskej Bystrici pripomenuli Svetový deň výživy. Prednášky mali všetkým prvákom poskytnúť informácie o zdravej výžive a vplyve pohybu na zdravie. Za odborné informácie ďakujeme MUDr. Hane Vrbanovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Veľmi atraktívnou aktivitou pre zúčastnených žiakov bolo meranie obsahu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, ktoré zabezpečila Mgr. Tatiana Zvalová. V rámci podpory zdravých stravovacích návykov pán Hlubinský prezentoval produkty spoločnosti Alfa Bio s.r.o. Prezentácia bola doplnená ochutnávkou týchto produktov. Veríme, že týmto spôsobom podporíme mládež v zodpovednosti za vlastné zdravie.

Autor: RNDr. Oľga Daxnerová PhD., Mgr. Markéta Zádrapová
↑ Na začiatok stránky