Verejná zbierka pre Úsmev ako dar 2015

V dňoch 10. – 17. 12. 2015 organizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar verejnú zbierku v Banskobystrickom kraji. Zbierka sa konala v uliciach mesta a vo verejne prístupných priestoroch najväčšieho nákupného centra v Banskej Bystrici.

Do zbierky sa zapojilo aj 10 žiačok z našej školy. V utorok 15. decembra dobrovoľníčky z II. ZA a II. FLB triedy, oblečené v tričkách s logom spoločnosti Úsmev ako dar, vyšli do ulíc mesta a neodradilo ich ani pochmúrne počasie a nepríjemná zima. Za dobrovoľný finančný príspevok odmeňovali darcov nálepkou - srdiečkom (symbolom spoločnosti Úsmev ako dar) a ďakovnou pohľadnicou.

Výťažok zbierky bude použitý napr. na nákup nevyhnutných potravín, liekov, hygienických potrieb, na vyplatenie elektriny, vyplatenie obedov v škole či poplatkov v materskej škole, na vybavenie a nutné opravy komunitných centier v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote.

Verejné zbierky sú pre našich žiakov – dobrovoľníkov podnetom pre formovanie ich zmyslu pre solidaritu, charitatívne cítenie a pomáhajú kultivovať ich mladú osobnosť v zmysle otvárania srdca pre tých, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc.Autor: Mgr. Zuzana Huľuková


↑ Na začiatok stránky