Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Úsmev pre seniorov

Október je mesiacom úcty k starším.

Žiaci našej školy potešili seniorov v nemocniciach a domovoch dôchodcov vlastnoručne vyrobenými pohľadnicami s peknými odkazmi.

Dúfame, že seniorom vyčarili tieto priania úsmev na tvári a radosť v očiach.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili a taktiež ďakujeme Školskému parlamentu za organizáciu tejto dôstojnej akcie.

Autor: PhDr. Karol Kováč