Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Veľtrh práce v zdravotníctve

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

29. 3. 2022

V marci 2022 sa žiačky štvrtého ročníka odboru zdravotnícky asistent v rámci kariérového poradenstva zúčastnili Veľtrhu práce v zdravotníctve v Martine.

V aule Jesseniovej lekárskej fakulty mali možnosť stretnúť zástupcov vyše 50 nemocníc a zdravotníckych zariadení zo Slovenska aj Česka, zúčastnili sa množstva zaujímavých workshopov napr. chirurgické šitie, laparoskopia, ošetrovanie stómií, venepunkcia či punkcia kostnej drene. Budúce absolventky našej školy si vyskúšali špičkovú zdravotnícku prístrojovú techniku. Dozvedeli sa o moderných ošetrovateľských postupoch a nových možnostiach liečby rôznych ochorení.

Vzhľadom na aktuálnu potrebu trhu práce v zdravotníctve je dopyt po našich absolventoch odboru zdravotnícky asistent veľmi veľký. Nemocnice zo SR a ČR ponúkali zaujímavé pracovné pozície v moderne vybavených nemocniciach a ambulanciách.

Žiačky si z veľtrhu odniesli cenné informácie o možnostiach uplatnenia sa v zdravotníctve na Slovensku a v Čechách.

Autor: PaedDr. Ľubica Betková