Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Workshop Iba sme sa narodili

6. marca 2024 sme na pôde našej školy privítali lektorov organizácie Post Bellum, ktorí so žiakmi I. FL realizovali celodenný zážitkový workshop Iba sme sa narodili. Zapojení žiaci vytvorili imaginárnu slovenskú obec pred II. svetovou vojnou, vystupovali v rolách pamätníkov, dobových novinárov, súčasných novinárov i zástupcov obyčajných ľudí. Učili sa rozlišovať medzi pravdivými a nepravdivými informáciami, spoznali následky propagandy, manipulácie s verejnou mienkou a neoverovania si informácií v minulosti aj v súčasnosti.

Workshop v dobových reáliách, cez príbehy skutočných ľudí viedol žiakov k pochopeniu historických súvislostí a následkov ľudského konania, komunikoval zároveň tému antisemitizmu a xenofóbie v spoločnosti.

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková