Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

HARMONOGRAM ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 – pre 1. ročníky

PROSÍME RODIČOV, ABY NEVSTUPOVALI DO BUDOVY ŠKOLY!!!

02.09.2021 (štvrtok)

Trieda I. FL: príchod do školy o 8:00 učebňa: AULA

Trieda I. MAS: príchod do školy o 8:00 učebňa: SOMATOLÓGIA

Trieda I. PS: príchod do školy o 9:00 učebňa: MULTIMEDIÁLNA

Trieda I. ZL: príchod do školy o 10:00 učebňa: SOMATOLÓGIA

03.09.2021 (piatok)

Trieda I. FL: príchod do školy o 8:00 učebňa: ZL I. (2. poschodie)

Trieda I. MAS: príchod do školy o 8:00 učebňa: MAS I. (2. poschodie)

Trieda I. PS: príchod do školy o 8:00 učebňa: ZA I. (2. poschodie)

Trieda I. ZL: príchod do školy o 8:00 učebňa: ZL II. (2. poschodie)