Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.

V rámci projektu Digiškola získali materské, základné a stredné školy na Slovensku (s výnimkou Bratislavského kraja) moderné digitálne vybavenie, ktoré im umožní modernizovať výučbu. Školy získali 5 680 setov pozostávajúcich z interaktívnej tabule a notebooku, 20 000 tabletov, 1 000 wifi-routrov a 2 686 farebných tlačiarní. Partnerom projektu je Metodicko- pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno- personálne zabezpečenie využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby.

Viac informácii o projekte na adrese www.digiskola.sk
↑ Na začiatok stránky