O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

Zverejnili sme kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020. Viac informácií tu.

Konferencia odboru zdravotnícky asistent

pozvanka za konferencia 2019

Vážené kolegyne a kolegovia. Aj tento školský rok vás chceme osloviť s ponukou zúčastniť sa už 7. ročníka celoslovenskej konferencie žiakov odboru zdravotnícky asistent.

Nakoľko je prebiehajúce obdobie sprevádzané nastupujúcimi zmenami v študijnom odbore, bol termín konferencie stanovený na 11. apríl 2019. Uvedomujeme si, že tento rok neposkytneme dostatočný časový komfort na prípravu vašich príspevkov, ale napriek tomu veríme, že aj tohoročná konferencia bude pre všetkých prínosom.

Veľmi radi by sme ponúkli možnosť aktívne sa zúčastniť nášho podujatia repre-zentantom všetkých zdravotníckych škôl, ale z kapacitných a časových dôvodov to nie je možné. Preto aj tento rok môžeme zaradiť do programu len 16 príspevkov. Z tohto dôvodu vás veľmi prosíme o toleranciu a spoluprácu pri prihlasovaní príspev-kov.Témy konferencie vám budú zverejnené prostredníctvom e-mailu v utorok 5.2.2019, ale prihlasovanie bude možné len v piatok 8.2.2019 v čase od 10.00 do 12.00 hod. Aj tento rok platí pravidlo, že kto zavolá skôr, ten obsadí požadovanú tému.

Podmienky prihlásenia:

  • výber témy - daný podľa pripojeného zoznamu (po dohovore možnosť voľby aj vlastnej témy - max. 2 školy). Pripravte si aj tému alternatív¬nu, pretože prednosť má skôr volajúci záujemca a môže byť obsadená,
  • pri telefonickom prihlásení je nutné uviesť kontaktný e-mail, na ktorý bude zaslaná prihláška,
  • autori - max. dvaja žiaci 1. - 4. ročníka odboru ZA + konzultant práce,
  • pre aktívnu účasť je možný výber len jednej témy na školu,
  • časový rozsah prezentácie: 12 - 15 minút,
  • ako každý rok, v závere konferencie budú vyhlásené a odmenené tri najúspešnejšie prezentácie komisiou tvorenou pedagógmi zúčastnených škôl a jedna najzaujímavejšia z pohľadu prednášajúcich.

Tešíme sa na stretnutie aj tento rok, a dúfame, že spolu strávime príjemné a zároveň odborne naplnené chvíle.

Pasívna účasť bude možná, ale z kapacitných dôvodov obmedzená. Záujem je možný vyjadriť, prípadne sa nahlásiť, ale definitívnu informáciu budeme môcť poskyt-núť len po sumarizácii účastníkov - t. j. najskôr v marci.

Zoznam tém konferencie:

Číslo témyNázov témyPrezentuje škola
1.Starostlivosť o hospitalizovaného pacienta s cholelitiázou
2.Starostlivosť o pacienta s PTD (perkutánnou transhepatickou drenážou)
3.Problémy pacienta s cholestázou a možnosti ich riešenia
4.Dietoterapia pri ochoreniach pankreasu
5.Nové trendy v liečbe diabetika
6.Zdravá pečeň (preventívne opatrenia zamerané na ochranu pečene)
7.ERCP - prínosy, riziká a z nich vyplývajúca ošetrovateľská starostlivosť
8.Pozorovanie príznakov chorôb pečene z pohľadu ZA
9.Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb u pacienta s cirhózou pečene z pohľadu ZA
10.Starostlivosť o kožu diabetika z pohľadu ZA
11.Hepatitídy - možnosti prevencie z pohľadu ZA
12.Parazitárne ochorenia pečene, možnosti prevencie / preventívnych opatrení
13.Efektivita selfmonitoringu pri kompenzácii ochorenia DM
14.Transplantácie pečeneSZŠ Banská Bystrica
15.Voľná téma
16.Voľná téma

Ako sa u nás študuje ?

Čo robia naši žiaci na praktických cvičeniach ? Čím je štúdium na našej skole zaujímavé ? Pozrite si...

Autor: Administrátor

O nás...

Prezentačné video školy 2013/2014. Dozviete sa informácie o jednotlivých odboroch a aktivitách školy.

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Video - prezentácia školy

Žiaci pripravili v spolupráci s pedagógmi prezentačné video našej školy. Ďakujeme.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky