Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

Výsledky prijímacieho konania

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica, zverejňuje zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre šk. r. 2024/2025.

Viac informácií tu.

Prevencia v škole

V apríli sme sa zamerali na primárnu prevenciu v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Banskej Bystrici. Žiaci III. ročníka sa zúčastnili zaujímavých stretnutí s policajtkou a prokurátorkou a diskutovali na tému obchodovania s ľuďmi.

Viac informácií tu.

Kritéria prijímacích skúšok

Zverejnili sme kritériá pre prijímacie konanie 2024/2025 a 2025/2026.

Viac informácií tu.

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.