Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

O prijímacích skúškach

V zmysle informácií, s ktorými nás oboznámil Okresný úrad – odbor školstva, budú prijímacie skúšky pre školský rok 2022/2023 pre uchádzačov o štúdium na našej škole prebiehať v prezenčnej forme.

Viac informácií tu.

ERASMUS+ 2021

V mesiaci november 2021 sa naši žiaci zúčastňujú odborných stáží v zahraničí v rámci projektu Erasmus+.

Viac informácií tu.

Deň otvorených dverí 2021

Aj v tomto školskom roku sme pre vás pripravili informácie o našej škole a o študijných odboroch, v ktorých sa môžete u nás vzdelávať. Pretože aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku nám nedovoľuje zorganizovať Deň otvorených dverí prezenčnou formou, ponúkame Vám možnosť spojiť sa s nami v online priestore.

Viac informácií tu.

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Harmonogram začiatku školského roka pre prvé ročníky

V zmysle „Školského semaforu“, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR, ktorý neodporúča slávnostné otvorenie školského roka vzhľadom na epidemiologickú situáciu, sme pripravili časový harmonogram otvorenia školského roka 2021/2022 pre jednotlivé triedy.

Viac informácií tu.

AKTUÁLNA INFORMÁCIA – 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

V zmysle § 66 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. zverejňujeme informáciu o rozhodnutí, že Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica nebude pre šk. r. 2021/2022 organizovať 2. kolo prijímacích skúšok, nakoľko po 1. kole nedisponujeme voľnými miestami pre uchádzačov o štúdium.

INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV šk. r. 2021/2022

Zákonným zástupcom prijatých uchádzačov budú do konca mesiaca jún na e-mailovú adresu zaslané informácie ohľadom nástupu žiakov na štúdium v šk. r. 2021/2022.

Žiadosti na zľavy na doprave (autobusová, vlaková) budeme vybavovať posledné dva augustové týždne na sekretariáte riaditeľa školy.

Študentské karty ISIC, EURO 26 – si každý žiak vybavuje individuálne (škola len potvrdí vypísanú žiadosť, prípadne vydá potvrdenie o návšteve školy) viac informácií zístkajú záujemcovia na stránke: https://isic.sk/preukaz-ziaka-isic-euro26/

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022

Zverenili sme kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022 spolu so systémom prevodu slovného hodnotenia žiakov základných škôl na známky.

Viac informácií tu.

!!! AKTUÁLNA INFORMÁCIA !!!

na základe množstva nových informácií a zmien týkajúcich rezortu školstva za posledné obdobie v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 sme pre Vás pripravili výber najdôležitejších informácií, ktoré sa bezprostredne dotýkajú chodu aj našej školy.

Viac informácií tu.

Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2021/2022

Zverejnili sme aktualizované výsledky po 2. náhradnom termíne (21.5.2021).

Viac informácií tu.

INFORMÁCIA PRE PRIHLÁSENÝCH UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM PRE šk. r. 2021/2022 (doručená prihláška na SŠ)

Vážení zákonní zástupcovia uchádzačov o štúdium na SZŠ Banská Bystrica,

vzhľadom na situáciu a krátkosť termínov stanovených MŠVVaŠ SR na administráciu prijímacieho konania pre šk. r. 2021/2022 si Vás dovoľujeme upozorniť, že pozvánku na prijímacie konanie a informácie ohľadom celého procesu prijímacieho konania, Vám budeme zasielať do Vami zadanej e-mailovej adresy.

Poprosíme Vám o sledovanie Vášho e-mailu, aby ste sa včas dozvedeli všetky potrebné informácie a rovnako aj termín a čas konania prijímacích skúšok.

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022

Zverenili sme kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022 spolu so systémom prevodu slovného hodnotenia žiakov základných škôl na známky.

Viac informácií tu.

Vyhnite sa ochoreniu COVID-19

Informačný plagát vydaný BBSK. Viac informácií tu.

Online deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí Strednej zdravotníckej školy sa v tomto školskom roku uskutoční online.

Viac informácií tu.

POKYNY RIADITEĽA ŠKOLY k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 v Strednej zdravotníckej škole v školskom roku 2020/2021

Stredná zdravotnícka škola sa riadi manuálom odporúčaní MŠVVaŠ SR v troch úrovniach – zelená, oranžová, červená (Usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021.

Viac informácií tu.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE a dokumenty COVID - 19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Viac informácií tu.

Začiatok školského roka (02.09.2020)

Vážení rodičia, milé žiačky, milí žiaci,

vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie ochorenia COVID-19 prebehne otvorenie nového školského roka v inom režime ako za roky minulé.

Viac informácií tu.

Žiadosti elektronickou formou

Žiadosti vybavujeme elektronickou formou. Formuláre k dostupným žiadostiam nájdete na stránke www.ziadosti.szsbb.eu. Na žiadosti odpovedáme len elektronickou formou do vyplnenej e-mailovej schránky, alebo do elektronickej schránky aktivovanej na portáli slovensko.sk.

II. kolo prijímach škúšok

Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 na Strednej zdravotníckej škole, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica sa nebude konať.