Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

Voľby do školského parlamentu

Voľby do školského parlamentu sa uskutočnia 22. septembra 2022 o 12:10 v AULE školy.

Obchodná verejná súťaž

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na umiestnenie nápojového automatu.

Viac informácií tu.

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 o 09:00 na parkovisku pred budovou školy.

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.