O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

zbierka pod názvom Pomôž Mikulášovi

V dňoch 4. 12. 2019 - 9. 12. 2019 sa u nás v škole koná ďalšia dobročinná zbierka pod názvom Pomôž Mikulášovi. Jedná sa o zbierku sladkostí pre deti z detských domovov. Sladkosti vhodné do mikulášskych balíčkov môžete do pondelka 9.12.2019 dávať do krabice na tento účel určenej, ktorá sa nachádza pri stromčeku vo vestibule školy. Zbierku organizuje nezisková organizácia Úsmev ako dar, ktorá naše sladkosti v mikulášskych balíčkoch odovzdá deťom z detských domovov.

Deň otvorených dverí

Dňa 06.12.2019 (piatok) v čase od 08:00 do 15:00 sa uskutoční deň otvorených dverí. Radi Vás privítame, prevedieme po škole a podáme informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole.

Ako sa u nás študuje ?

Čo robia naši žiaci na praktických cvičeniach ? Čím je štúdium na našej skole zaujímavé ? Pozrite si...

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky