Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025

Pre školský rok 2024/2025 sa v Strednej zdravotníckej škole, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica nebude konať 2. kolo prijímacích skúšok.

Verejná súťaž - prenájom priestoru

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestoru na prevádzkovanie školského bufetu.

Bližšie informácie tu.

Kritéria prijímacích skúšok

Zverejnili sme kritériá pre prijímacie konanie 2024/2025 a 2025/2026.

Viac informácií tu.

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.