Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

Výsledky prijímacích skúšok

Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok.

Viac informácií tu.

TLAČIVÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STIAHNUTIE

Zverejnili sme vzory tlačív.

Žiadosť o náhradný termín prijímacej skúšky

Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Projekt „Maturita v mobile“

dávame Vám do pozornosti nový projekt, ktorý zastrešil p. Lukáš Pelč a na ktorom participuje BBSK a spolu s partnermi pripravuje sériu videí pod názvom Maturita v mobile – interaktívnou formou spracúva 30 maturitných otázok zo slovenskej literatúry.

Viac informácií tu.

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.