Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

Mobilné odberné miesto pri SZŠ BB

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici disponuje vlastným Mobilným odberným miestom (MOM) na antigénové testovanie. Toto MOM slúži výlučne pre účely testovania žiakov školy, jedného zákonného zástupcu každého žiaka školy a zamestnancov školy na ochorenie COVID-19.

Týmto upozorňujeme verejnosť na to, že vyššie uvedené MOM neslúži pre potreby testovania verejnosti na ochorenie COVID-19.

!!! AKTUÁLNA INFORMÁCIA !!!

na základe množstva nových informácií a zmien týkajúcich rezortu školstva za posledné obdobie v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 sme pre Vás pripravili výber najdôležitejších informácií, ktoré sa bezprostredne dotýkajú chodu aj našej školy.

Viac informácií tu.

Vyhnite sa ochoreniu COVID-19

Informačný plagát vydaný BBSK. Viac informácií tu.

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Online deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí Strednej zdravotníckej školy sa v tomto školskom roku uskutoční online.

Viac informácií tu.

POKYNY RIADITEĽA ŠKOLY k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 v Strednej zdravotníckej škole v školskom roku 2020/2021

Stredná zdravotnícka škola sa riadi manuálom odporúčaní MŠVVaŠ SR v troch úrovniach – zelená, oranžová, červená (Usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021.

Viac informácií tu.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE a dokumenty COVID - 19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Viac informácií tu.

Začiatok školského roka (02.09.2020)

Vážení rodičia, milé žiačky, milí žiaci,

vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie ochorenia COVID-19 prebehne otvorenie nového školského roka v inom režime ako za roky minulé.

Viac informácií tu.

Žiadosti elektronickou formou

Žiadosti vybavujeme elektronickou formou. Formuláre k dostupným žiadostiam nájdete na stránke www.ziadosti.szsbb.eu. Na žiadosti odpovedáme len elektronickou formou do vyplnenej e-mailovej schránky, alebo do elektronickej schránky aktivovanej na portáli slovensko.sk.

II. kolo prijímach škúšok

Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 na Strednej zdravotníckej škole, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica sa nebude konať.