Aktuálne informácie...

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania pre šk. r. 2020/2021 pre všetky študijné odbory (5370 M - MASÉR, 5311 M – FARMACEUTICKÝ LABORANT, 5308 M – ZDRAVOTNÝCKY LABORANT a 5361 M – PRAKTICKÁ SESTRA).

Uchádzačom o štúdium bol zaslaný kód (e-mail, SMS), pod ktorým je uchádzač zapísaný vo výsledkovej listine.

Uchádzač, ktorý mal záujem o viac študijných odborov, bol pridelený len jeden kód, pod ktorým je uvedený vo výsledkových listinách v jednotlivých odboroch.

Prijatí uchádzači (resp. zákonný zástupca prijatého uchádzača) má povinnosť do 04.06.2020 záväzne nahlásiť riaditeľovi strednej nástup/nenástup na štúdium. Tlačivo nájdete tu.

Tlačivo (scan) je potrebné doručiť na e-mail: skola@szsbb.eu, alebo v krajnom prípade poštou na adresu školy.

Viac informácií tu.

Aktuálna informácia - Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021 – úprava v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 29.04.2020

Zverejnili sme upravené kritériá pre prijatie do 1. ročníka v šk. r. 2020/2021. Zmeny nastali v kritériách pre všetky študijné odbory. Všetky kritériá a formuláre sú k dispozícii tu.

Základná škola alebo zákonný zástupca uchádzača môže vyplniť aj elektronickú prihlášku, ktorú nájdete TU tu.

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

Kritériá obsahujú všetky dôležité termíny a Prílohu č. 1 pre zákonných zástupcov uchádzača. Pozornosť venujte Prílohe č. 1 (záväzné potvrdenie nástupu/nenástupu uchádzača), ktorú musí zákonný zástupca uchádzača doručiť riaditeľovi strednej školy do 04.06.2020.

Informácie o možnostiach ubytovania v školskom internáte nájdete na stránke skolskyinternatbbystrica.webnode.sk.

Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu so všetkými prílohami nájdete tu.

Oznam - maturitné skúšky v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Kompletné informácie nájdete tu...

Žiadosti elektronickou formou

Žiadosti vybavujeme elektronickou formou. Formuláre k dostupným žiadostiam nájdete na stránke www.ziadosti.szsbb.eu. Na žiadosti odpovedáme len elektronickou formou do vyplnenej e-mailovej schránky, alebo do elektronickej schránky aktivovanej na portáli slovensko.sk.

OZNAM – klasifikácia predmetov za 2. polrok školského roka 2019/2020

Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaného MŠ SR dňa 06.04.2020 a na základe usmernenia zo strany MZ SR k tejto veci zo dňa 16.04.2020 Vám oznamujeme, že v aktuálnom školskom roku budú všetky predmety, ktoré sa bežne klasifikujú známkou, uzavreté na konci klasifikačného obdobia známkou. Výnimku bude tvoriť predmet telesná a športová výchova. Tento predmet sa nebude klasifikovať známkou.

AKTUÁLNA INFORMÁCIA

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dňa 24.3.2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Viac informácií nájdete po kliknutí na tento odkaz

Aktuálna informácia - kurz Wellness pracovník

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že kurz Wellness pracovník - masérske služby bude prerušený kvôli momentálnej pandemickej situácii až do odvolania.

Ako sa u nás študuje ?

Čo robia naši žiaci na praktických cvičeniach ? Čím je štúdium na našej skole zaujímavé ? Pozrite si...

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky