O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NÁPOJOVÝ AUTOMAT

Strená zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica v súlade s Obchodným zákonníkom a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na umiestnenie nápojového automatu. Kompletné znenie výzvy...

Deň otvorených dverí

Dňa 06.12.2019 (piatok) v čase od 08:00 do 15:00 sa uskutoční deň otvorených dverí. Radi Vás privítame, prevedieme po škole a podáme informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole.

Ako sa u nás študuje ?

Čo robia naši žiaci na praktických cvičeniach ? Čím je štúdium na našej skole zaujímavé ? Pozrite si...

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky