Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022

Zverenili sme kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022 spolu so systémom prevodu slovného hodnotenia žiakov základných škôl na známky.

Viac informácií tu.

POZOR ZMENA PREVÁDZKOVEJ DOBY MOM!!!

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 123/2021 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa obmedzuje s účinnosťou od 3. marca 2021 sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

Na základe vyššie uvedeného bola počnúc dňom 13.03.2021 (nedeľa) zmenená prevádzková boda MOM MZSR Ag Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica

  • Pondelok – Piatok: od 11:30 hod. do 15:30 hod. od 16:00 hod. do 20:00 hod.
  • Sobota: zatvorené
  • Nedeľa: od 11:30 hod. do 15:30 hod. od 16:00 hod. do 20:00 hod.

!!! AKTUÁLNA INFORMÁCIA !!!

na základe množstva nových informácií a zmien týkajúcich rezortu školstva za posledné obdobie v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 sme pre Vás pripravili výber najdôležitejších informácií, ktoré sa bezprostredne dotýkajú chodu aj našej školy.

Viac informácií tu.

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Vyhnite sa ochoreniu COVID-19

Informačný plagát vydaný BBSK. Viac informácií tu.

Online deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí Strednej zdravotníckej školy sa v tomto školskom roku uskutoční online.

Viac informácií tu.

POKYNY RIADITEĽA ŠKOLY k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 v Strednej zdravotníckej škole v školskom roku 2020/2021

Stredná zdravotnícka škola sa riadi manuálom odporúčaní MŠVVaŠ SR v troch úrovniach – zelená, oranžová, červená (Usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021.

Viac informácií tu.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE a dokumenty COVID - 19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Viac informácií tu.

Začiatok školského roka (02.09.2020)

Vážení rodičia, milé žiačky, milí žiaci,

vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie ochorenia COVID-19 prebehne otvorenie nového školského roka v inom režime ako za roky minulé.

Viac informácií tu.

Žiadosti elektronickou formou

Žiadosti vybavujeme elektronickou formou. Formuláre k dostupným žiadostiam nájdete na stránke www.ziadosti.szsbb.eu. Na žiadosti odpovedáme len elektronickou formou do vyplnenej e-mailovej schránky, alebo do elektronickej schránky aktivovanej na portáli slovensko.sk.

II. kolo prijímach škúšok

Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 na Strednej zdravotníckej škole, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica sa nebude konať.