Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

Online deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí Strednej zdravotníckej školy sa v tomto školskom roku uskutoční online.

Viac informácií tu.

!!! AKTUÁLNA INFORMÁCIA !!!

na základe aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti ochorením COVID-19 a na základe uznesení zo zasadnutia Krízového štábu SR v tejto veci Vám oznamujeme, že od zajtra 12.10.2020 prechádza naša škola na dištančnú formu vzdelávania. Preto žiadame žiakov školy, aby dnes necestovali na internáty. Všetky dôležité informácie týkajúce sa dištančného vzdelávania Vám oznámime v priebehu zajtrajšieho dňa.

Vyhnite sa ochoreniu COVID-19

Informačný plagát vydaný BBSK. Viac informácií tu.

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

POKYNY RIADITEĽA ŠKOLY k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 v Strednej zdravotníckej škole v školskom roku 2020/2021

Stredná zdravotnícka škola sa riadi manuálom odporúčaní MŠVVaŠ SR v troch úrovniach – zelená, oranžová, červená (Usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021.

Viac informácií tu.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE a dokumenty COVID - 19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Viac informácií tu.

Začiatok školského roka (02.09.2020)

Vážení rodičia, milé žiačky, milí žiaci,

vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie ochorenia COVID-19 prebehne otvorenie nového školského roka v inom režime ako za roky minulé.

Viac informácií tu.

Žiadosti elektronickou formou

Žiadosti vybavujeme elektronickou formou. Formuláre k dostupným žiadostiam nájdete na stránke www.ziadosti.szsbb.eu. Na žiadosti odpovedáme len elektronickou formou do vyplnenej e-mailovej schránky, alebo do elektronickej schránky aktivovanej na portáli slovensko.sk.

II. kolo prijímach škúšok

Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 na Strednej zdravotníckej škole, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica sa nebude konať.