Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

Informácia - 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK pre školský rok 2022/2023

Vzhľadom na naplnenie určeného počtu žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023, Vám oznamujeme, že druhé kolo prijímacích skúšok sa na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici konať nebude.

Výsledky prijímacích skúšok

Zverejnili sme aktualizované výsledky po dátume 23.05.2022. Odvolania, ktoré nám boli doručené, budú po termíne 23.05.2022 (23:59 hod.) postúpené zriaďovateľovi. Termín odvolacieho konania na Úrade BBSK je naplánovaný po termíne 30.05.2022.

Viac informácií tu.

TLAČIVÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STIAHNUTIE

Zverejnili sme vzory tlačív.

Žiadosť o náhradný termín prijímacej skúšky

Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.