Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne informácie

Divadlo na konci sveta

V magický deň 22. 2. sa žiaci III.ZL a III.FLB zúčastnili na magickom divadelnom predstavení Divadlo na konci sveta v Bábkovom divadle na Rázcestí.

Viac informácií tu.

Rozhovor so začínajúcim spisovateľom Romanom Kmeťom: Spisovateľský talent medzi laborantmi

Roman Kmeť je žiakom 4. ročníka, študuje na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici náročný odbor zdravotnícky laborant a v roku 2022 mu vyšiel prozaický debut Requier: Vzostup a pád vládcu temnoty.

Viac informácií tu.

AKTUÁLNE - PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2023/2024 – otvorenie triedy v študijnom odbore 5370 M masér

V súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejnilo MŠVVaŠ SR dňa 31. januára 2023 upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2023/2024, ktorý sa týka aj našej školy. Viac informácií nájdete (strana č. 2) na: https://www.minedu.sk/data/att/25476.pdf

Na základe vyššie uvedeného sme zverejnili na našej stránke v časti KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK doplnené kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 pre všetky študijné odbory.

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.