Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Výchovný poradca

Zastupuje neplnoletého žiaka v čase neprítomnosti zákonného zástupcu, chráni jeho práva a záujmy v súlade so školským poriadkom SZŠ, právami dieťaťa a zákonmi SR.

PaedDr. Ľubica Betková
tel.: 048/4724337
e-mail: lubica.betkova(zavináč)szsbb.eu

Konzultačné hodiny:

Môžem ponúknuť pomoc:

Žiakom:

Rodičom:

Pedagógom:

Ako sa objednať ?

Žiaci:

Rodičia:

Aktivity VP/KP

Milé absolventky a milí absolventi,

gratulujem Vám k ukončeniu štúdia na našej škole!

Všetkým Vám prajem veľa úspechov v ďalšom živote, či už budete pokračovať vo vzdelávaní, alebo budete pracovať, cestovať, či brigádovať.

V týchto dňoch dostanete maturitné vysvedčenie, ktoré má svoju hodnotu, čo sa ukázalo aj počas výnimočného stavu v súvislosti s pandémiou. Zdravotníci sú žiadaní v celosvetovom meradle. Prajem Vám, aby ste vedomosti získané počas štyroch rokov zúročili a verím, že budeme na Vás hrdí.

Mnohí z Vás sú už prijatí na vysoké školy, či do zamestnania. Iní možno vycestujú za prácou do zahraničia. Aby ste predišli komplikáciám spojeným s legislatívou a zákonmi, posielam Vám aktuálne a užitočné informácie z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Dozviete sa v nich o tom, ako postupovať po skončení strednej školy. Váš prístup k informáciám na Edupage SZŠ končí v pondelok 8.6.2020, preto tieto údaje nájdete aj na stránke školy - kontakty - výchovný poradca - ABSOLVENTI SZŠ 2020.

Čo po skončení školy

EURES pre študentov 2020

Chcela by som Vás požiadať o spätnú väzbu o tom, kde a ako ste sa v živote uplatnili. Posledný augustový týždeň Vám príde e-mail zo SZŠ, kde nájdete link na "Dotazník absolventa SZŠ." Prosíme Vás o jeho vyplnenie. Tento dotazník nám poskytne dôležité informácie o našich absolventoch a zároveň je štatistikou pre VÚC B.B. Dôležité je dodržanie termínu zaslania dotazníka - do 7.9.2020.

Zajtra 4.6.2020 je potrebné odovzdať aktuálnu e-mailovú adresu triednej učiteľke.

Prajem Vám, zdravie, šťastie a úspechy v živote!

S pozdravom výchovná poradkyňa PaedDr. Ľubica Betková