Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Biblická olympiáda 2016

Dňa 10. marca 2016 sa v pastoračnom centre sv. Gorazda na námestí Štefana Moyzesa konalo Dekanátne kolo Biblickej olympiády v kategórii stredné školy. Našu školu reprezentovali žiačky 2. ročníka študijného odboru ZA Lucia Vigašová, Sabína Lenhardová, Dominika Melicherčíková a Karolína Kováčová. Naše súťažné družstvo sa umiestnilo na 3. mieste. Gratulujeme!

Autor: Ing. Erika Lišaníková