Výchovný poradca


Zastupuje neplnoletého žiaka v čase neprítomnosti zákonného zástupcu, chráni jeho práva a záujmy v súlade so školským poriadkom SZŠ, právami dieťaťa a zákonmi SR.

PaedDr. Ľubica Betková
tel.: 048/4724337
e-mail: lubica.betkova(zavináč)szsbb.eu

Konzultačné hodiny:

 • Pondelok: 09:35 - 10:20
 • Streda: 10:30 - 11:15
 • Streda: 13:00 - 13:45

Môžem ponúknuť pomoc:

Žiakom:
 • ak máš problém s učením, prospechom a chceš ho riešiť,
 • ak máš pocit, že si sám/a a nikto ťa nechápe,
 • ak máš problém zdravotný,
 • ak máš problém v triede,
 • ak máš problémy vo vzťahoch partnerských, priateľských, rodinných,
 • ak máš pocit, že ťa v triede, škole niekto šikanuje,
 • ak máš problém s dochádzkou do školy a správaním,
 • ak sa nevieš rozhodnúť, či ísť ďalej študovať na vysokú školu, alebo pracovať,
 • ak si nevieš vybrať vysokú školu, alebo prácu....
Rodičom:
 • ak vás trápia problémy s učením a prospechom vášho dieťaťa,
 • ak sa za posledné obdobie výrazne zmenilo správanie vášho dieťaťa a neviete si to vysvetliť,
 • ak sa potrebujete poradiť o ďalšom vzdelávaní vášho dieťaťa na VŠ.
Pedagógom:
 • ak máte akýkoľvek problém v triede,
 • ak máte problémy vo vzťahoch partnerských, priateľských, rodinných, v práci,
 • ak sa cítite vyčerpaní a smutní,
 • ak máte podozrenie, že žiak potrebuje individuálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • ak máte nedorozumenia vo vzťahu učiteľ – žiak, učiteľ – učiteľ, učiteľ – rodič.

Ako sa objednať ?

Žiaci:
 • príď cez prestávku a dohodneme sa,
 • napíš e-mail,
 • zavolaj.
Rodičia:
 • telefonicky
 • e-mailom

Aktivity VP/KP

 • 10.10.2018 Veľtrh VŠ VAPAC/akadémia 2018 pre žiakov 4. ročníkov

Milé absolventky a milí absolventi,

gratulujem Vám k ukončeniu štúdia na našej škole!

Všetkým Vám prajem veľa úspechov v ďalšom živote, či už budete pokračovať vo vzdelávaní, alebo budete pracovať, cestovať, či brigádovať.

V týchto dňoch dostanete maturitné vysvedčenie, ktoré má svoju hodnotu, čo sa ukázalo aj počas výnimočného stavu v súvislosti s pandémiou. Zdravotníci sú žiadaní v celosvetovom meradle. Prajem Vám, aby ste vedomosti získané počas štyroch rokov zúročili a verím, že budeme na Vás hrdí.

Mnohí z Vás sú už prijatí na vysoké školy, či do zamestnania. Iní možno vycestujú za prácou do zahraničia. Aby ste predišli komplikáciám spojeným s legislatívou a zákonmi, posielam Vám aktuálne a užitočné informácie z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Dozviete sa v nich o tom, ako postupovať po skončení strednej školy. Váš prístup k informáciám na Edupage SZŠ končí v pondelok 8.6.2020, preto tieto údaje nájdete aj na stránke školy - kontakty - výchovný poradca - ABSOLVENTI SZŠ 2020.

Čo po skončení školy

EURES pre študentov 2020

Chcela by som Vás požiadať o spätnú väzbu o tom, kde a ako ste sa v živote uplatnili. Posledný augustový týždeň Vám príde e-mail zo SZŠ, kde nájdete link na "Dotazník absolventa SZŠ." Prosíme Vás o jeho vyplnenie. Tento dotazník nám poskytne dôležité informácie o našich absolventoch a zároveň je štatistikou pre VÚC B.B. Dôležité je dodržanie termínu zaslania dotazníka - do 7.9.2020.

Zajtra 4.6.2020 je potrebné odovzdať aktuálnu e-mailovú adresu triednej učiteľke.

Prajem Vám, zdravie, šťastie a úspechy v živote!

S pozdravom výchovná poradkyňa PaedDr. Ľubica Betková


↑ Na začiatok stránky