Získané kredity pedagogických zamestnancov


Smernica 2012/K o priznávaní kreditov pedagogickým a odborným zamestnancom

Dodatok č.1 k IS 2012/K - Priznávanie kreditov pedagogickým a odborným zamestnancom

Tabuľka priznaných kreditov


MENOCERTIFIKÁT/OSVEDČENIEPOČET KREDITOV
Mgr. Andrea ADAMČÍKOVÁ"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)"15 kreditov
SPOLU30 kreditov
PaedDr. Ľubica BETKOVÁ"Osvedčenie - o ukončení špecializačného vzdelávania"47 kreditov
Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania35 kreditov
SPOLU82 kreditov
Mgr. Ivana BERNÁTHOVÁ"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)"15 kreditov
SPOLU30 kreditov
Mgr. Ivan BUGÁŇ"Vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti"30 kreditov
SPOLU30 kreditov
RNDr. Oľga DAXNEROVÁ"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe) "15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)"6 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)"11 kreditov
SPOLU62 kreditov
Mgr. Július DOBRÝ"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)"11 kreditov
"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)"6 kreditov
SPOLU62 kreditov
Mgr. Slavka DUDÁŠOVÁ"Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania"35 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách) "15 kreditov
SPOLU65 kreditov
Mgr. Zuzana FILIPKOVÁOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Testové položky z anglického jazyka)5 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)15 kreditov
SPOLU35 kreditov
Mgr. Žaneta HANZELYOVÁ"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)15 kreditov
SPOLU30 kreditov
PhDr. Bibiana Chovancová"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Mravná výchova v obsahu učebného predmetu Etická výchova)"25 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)"6 kreditov
SPOLU61 kreditov
Mgr. Viera KOBELOVÁ"Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania"35 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
SPOLU65 kreditov
PhDr. Karol KOVÁČ
SPOLU0 kreditov
Mgr. Ján KRAFČÍK, PhD."Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Snoubordingový inštruktorský kurz)"10 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)6 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)11 kreditov
SPOLU72 kreditov
Mgr. Michaela Kučerová"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Snoubordingový inštruktorský kurz)"10 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)15 kreditov
SPOLU40 kreditov
Mgr. Viera MACKOVÁOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)15 kreditov
SPOLU30 kreditov
PaedDr. Lenka MALIŠKOVÁOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)6 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)11 kreditov
SPOLU62 kreditov
Ing. Edita MASNÁOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)6 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)11 kreditov
SPOLU62 kreditov
Mgr. Marta MARTVOŇOVÁOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)11 kreditov
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)6 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)15 kreditov
SPOLU62 kreditov
Mgr. Anna MELICHOVÁOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)11 kreditov
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)15 kreditov
SPOLU56 kreditov
Mgr. Erik NECHALAOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)15 kreditov
SPOLU30 kreditov
RNDr. Elena OLLEROVÁOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)15 kreditov
SPOLU30 kreditov
Ing. Monika REPASKÁOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Tvorba modulových vzdelávacích programov)12 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Pedagogický štýl učiteľa)"12 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Sebahodnotenie školy)" 12 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
SPOLU66 kreditov
Mgr. Danka MESSERSCHMIDTOVÁOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)11 kreditov
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)15 kreditov
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)6 kreditov
SPOLU32 kreditov
Mgr. Zuzana SÁMELOVÁ"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)"6 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)"11 kreditov
SPOLU62 kreditov
PaedDr. Michal STRAKAOsvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)15 kreditov
SPOLU15 kreditov
PhDr. Karin Sýkorová"Osvedčenie o ukončení aktualizačnéhovzdelávania (Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy)"12 kreditov
"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy)"25 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)"6 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Kurz inštruktora prvej pomoci"24 kreditov
SPOLU97 kreditov
Mgr. Martina ŠTIBRANÁOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania" (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania" (Myšlienkové mapy vo výučbe)15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania" (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)6 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania" (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)11 kreditov
"Kurz inštruktora prvej pomoci"18 kreditov
SPOLU80 kreditov
Mgr. Katarína ŠVECOVÁ"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)"6 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)"11 kreditov
SPOLU62 kreditov
Mgr. Renáta VANÍKOVÁ"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)"6 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)"11 kreditov
SPOLU32 kreditov
Mgr. Marta VÝBOHOVÁ"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)"6 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)"11 kreditov
SPOLU62 kreditov
Mgr. Markéta ZÁDRAPOVÁOsvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania (Myšlienkové mapy vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)"6 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)"11 kreditov
SPOLU62 kreditov
Mgr. Jana ŽABKOVÁ"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania"14 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Prezentačné programy v interaktívnej výučbe)"11 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Príprava a spracovanie obrazového materiálu...)"6 kreditov
SPOLU61 kreditov
PhDr. Ján ŽILKAodborné články34 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Interaktívna komunikácia vo výučbe)"15 kreditov
"Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (Kompetentnosť v interaktívnych technológiách)"15 kreditov
SPOLU64 kreditov

↑ Na začiatok stránky